akupunktur

Behandlingstilbud – Din velvære står i fokus!

Klikk på bildet i behandlingsoversikten for å lese mer om behandlinsformen. Under behandlingsvisning kan du bruke pil ikoner på siden av bildet for å browse til neste behandlinstype. X over bildet tar deg tilbake.

Kropps- og øre akupunktur (NADA)

Kropps- og øre akupunktur (NADA)

 • :

Akupunktur er en alternativ medisin praksis som oppstod i Kina mer enn fem tusen år siden. Det er en del av tradisjonell kinesisk medisin, en komplett helsevesen med sine egne unike former for diagnoser og behandlinger, svært vellykket i herding et bredt spekter av forhold. La oss se hva som kan akupunktur behandle, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), og hvordan det fungerer.

 

Hva er akupunktur?

I stedet for å behandle bare symptomene på en sykdom, fokuserer akupunktur på opprinnelsen til problemet, ved å bestemme hva som har forårsaket det.

Tradisjonell kinesisk medisin ser en sykdom som en ubalanse i energi-mengde (eller livskraft, kjent som Chi), noe som fører til avbrudd i den totale likevekt. Derav, ved å re-balansere energiflyt, vil akupunktur kurere også sykdommen, så vel som å eliminere dets symptomer.

Akupunktur, derfor fungerer på å bringe hele kroppen tilbake i harmoni og gjenopprette den generelle helsen til pasienten.

Det er et gammelt ordtak som kan brukes til dette helhetlig tilnærming til healing, som kjennetegner tradisjonell kinesisk medisin: “Mannen er ikke syk fordi han har en sykdom, men har en sykdom fordi han er syk.”

 

Hvordan behandler akupunktur?

Akupunktur innebærer innsetting av svært tynne nåler inn i bestemte punkter på kroppen, også kjent som akupunkturpunkter, som tillater utøveren å målrette bestemte organer.

Men vi må først og fremst forstå at denne gamle kinesiske praksis er en holistisk terapi basert på behandling av mønstre, eller ulike systemer av funksjoner i kroppen, som er direkte knyttet til visse helsemessige forhold. Nyre Yin mangel, Spleen Yang mangel, Lung Qi mangel, Hjerte Qi mangel, og Liver Yang Excess er noen eksempler på disse mønstrene.

Når disse mønstrene er ute av balanse, betyr det ikke nødvendigvis at dine nyrer, milt, lunger, hjerte eller lever er syke. Disse organene, eller mønstre, er også assosiert med andre helsemessige forhold og symptomer.

For eksempel kan symptomer på nyre Yin mangel inkluderer: sårhet og svakhet i korsryggen og knær, svimmelhet, dårlig hukommelse, forstoppelse, hørselsproblemer, tørr munn om natten og noen andre.

I mer praksis betyr det at når en bestemt medisinsk tilstand (for eksempel ryggsmerter eller hodepine) blir behandlet med akupunktur, denne typen terapi vil lindre andre helseproblemer også. Selv om pasienten ikke tidligere har nevnt disse lidelsene, vil hans fordøyelse og trykket bedre, han vil føle seg mindre sliten og hans blodsirkulasjonen vil bli bedre.

 

NADA Akupunktur

Jeg gir NADA Akupunktur for alle typer avhengighet.

 

Akupunktur gjenopretter balansen i kroppen

Akupunktur kan helpe på:

 • Alle typer muskel- og skjelettplager
 • Hodepine – Migrene
 • Nevrologiske lidelser
 • Luftveislidelser – Allergier/Astma
 • Angst og Depresjoner
 • Søvnløshet
 • Overvekt
 • Gynekologiske lidelser – Menstrausjonsplager
 • Overgangsplager
 • Høyt blodtrykk
 • Barnløshet
 • Smertetilstander
 • Hudlidelser – Psoriasis
 • Utmattethet – Lavt energinivå
 • Styrker immunforsvaret
 • Mage-/tarmlidelser
 • Svetteproblemer
 • Urinveislidelser
 • Ufrivillig vannlating
 • Tinnitus
 • Avhengighet
 
 

 

 

KLIKK HER FOR Å SENDE EPOST: AKUPUNKTUR BEHANDLING | ELLER RING 90 77 40 77 FOR Å AVTALE TIME
Akupressur

Akupressur

 

Akupressur er en behandlingsmetode hvor man trykker på punkter på kroppen for å opprettholde balanse, god helse og lindre sykdom. Akupressur er basert på samme filosofi som akupunktur men istedet for nåler bruker man fingerpressur.

Metoden har sin opprinnelse i Østen og er en gammel teknikk. I likhet med akupunktur jobber vi utifra teorien om å balansere kroppens energistrøm ved å stimulere bestemte punkter på kroppen. I følge den kinesiske medisinen oppstår sykdom som følge av en ubalanse i energiflyten i kroppen. I behandling brukes tommel og fingertupppressur på punktene. Det finnes også akupressurarmbånd, armbånd med spesielle trykkinnretninger, som i enkelte tilfeller brukes.

 

Anvendelse – hvilke problemer kan hjelpes
Akupressur brukes forebyggende og kan være til hjelp ved mange forskjellige plager.
Ved ubalanse i kroppens energistrøm, kan symptomer med forskjellig uttrykk oppstå. Akupressur benyttes for å gjenopprette balansen i energistrømmen og kan derfor være effektivt ved symptomer som:
Muskel- og skjelettplager, revmatisme, stress, tretthet, søvnløshet, hodepine og migrene, depresjon, nervøsitet, høyt blodtrykk, kvalme, fordøyelsesplager, pollenplager og kvinnesykdommer er noen av plagene som akupressur har vist å ha effekt på.

 

Beskrivelse av behandling
I forbindelse med første konsultasjon vil det bli stilt spørsmål om klientens kosthold, livsførsel, arbeidssituasjon, helse, forhold til venner og familie osv.
Pulsen måles på håndleddene på samme måte som i akupunktur, samt tungediagnostikk. Hensikten er å danne seg et bilde av klientens energitilstand.
Behandlingen foregår med klærne på, liggende på en benk for mest mulig avspenning. Behandlingen kan også foregå sittende på en stol. Vi trykker på bestemte punkter på kroppen, dvs. stimulerer akupunkturpunkter med fingrene eller f.eks. akupressurarmbånd. Punktene kan i enkelte tilfeller kjennes litt ømme og man kan oppleve å bli litt kald under behandlingen og at smerte forflytter seg.

 

Hvor mange behandlinger
Mange klienter kan merke en virkning eller forandring allerede etter en behandling.
Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Smerter i forbindelse med akutte lidelser kan f.eks. lindres forholdsvis raskt.

 

KLIKK HER FOR Å SENDE EPOST: AKUPRESSUR BEHANDLING | ELLER RING 90 77 40 77 FOR Å AVTALE TIME
Copping

Copping

 

Jeg gir copping for Detoxering/Avgiftning av kroppen.

Copping er en metode som benytter undertrykk til å bedre sirkulasjonen i huden/muskulaturen og i kroppens indre organer der blodforsyningen er dårlig, for eksempel etter en skade. Dypvevsmassasje med vakuum er en moderne behandlingsform som er en videreutvikling av copping.

Historikk

«Overflatevitenskap» (Surface Science) er en ny teori utviklet av de to russiske legene Mikhael Bazanov og Valerij Kuotcheruok. Denne teorien så dagens lys i 1985 da de arbeidet ved avdelingen for nukleærmedisinsk diagnose på sentralsykehuset i Novosibirsk, i daværende Sovjetunionen.

De to legene gjennomførte systematisk testing av alternativmedisinske teorier med skolemedisinsk diagnoseutstyr. De gjennomgikk systematisk teorien bak klassisk akupunktur, soneterapi, akupunktur, irisdiagnostikk, fotsoneterapi osv. for å finne sammenhenger. Etterhvert igangsatte de systematiske sammenlignende studier mellom termograf (varmekamera) og tradisjonelle skolemedisinske diagnosemetoder som røntgen, computertomografi (CT) og magnettomograf (MR). Termografi brukes i dag ved norske sykehus til blant annet brystundersøkelse og undersøkelse av leggsår.

Copping har lang historie i forskjellige former for østlig medisinsk behandling. Teknikken stammer trolig fra Kina, men den har også vært i bruk lenge i Vesten.

Dyrehorn ble benyttet ved at man trykket dette mot huden og suget luften ut i andre enden av hornet.

Copping ble ofte kombinert med klassisk akupunktur og massasje. I 1992 ble det etablert en stiftelse med formål å få Bazanov og Kuotcheruok til Norge for å videreutvikle teorien og etablere et behandlingstilbud. Surface Science AS ble opprettet årsskiftet 1994-95, for å utvikle dette. Virksomheten i Norge har bestått i å videreutvikle teorien i praksis med utgangspunkt i datamodeller.

 

Beskrivelse av behandlingsformen

Moderne kopping utføres med sugeskåler av glass eller metall, eller en maskin som øver negativt trykk ved å pumpe.

Ved tradisjonell behandling med akupunktur, utføres det fortsatt kopping ved at man brenner visse urter eller bomull i koppen for å danne vakuum. Deretter plasseres koppen på huden. Koppene kan plasseres i varierende antall på kroppen, skuldre, nakke, langs ryggrad, bryst osv. Normalt får koppene sitte i ro i 5-10 min. avhengig av individuelt behov.

Kopping kan også brukes til å massere med, ved at en kopp beveges i et bestemt mønster over huden.

Behandlingen utføres av fysioterapeuter eller behandlere med tilsvarende utdanning. Også akupunktører og andre alternative terapeuter benytter kopping som selvstendig terapi eller som støtteterapi ved annen form for spesialmassasje og lymfedrenasje.

 

Hva terapien brukes for

Målet ved kopping og vakuumbehandling er å «åpne» lukkede, kalde områder, og eventuelt dempe aktiviteten i stressede varme områder. Selve behandlingen kan være ubehagelig eller til og med smertefull. Sugemerkene eller blodutredelsene kan være ømme i noen dager etter hver behandling. I og etter behandlingsperioder er det ikke uvanlig at pasientene får følelsesmessige reaksjoner. Enkelte pasienter blir trøtte etter behandling.

Behandlingen brukes blant annet ved muskel- og leddsmerter, nakkesleng, hodepine, migrene, dårlig blodsirkulasjon eller som støtteterapi ved annen form for behandling.

Pasienter med blødningsforstyrrelser, sukkersyke, kreft eller gravide behandles ikke. Man unngår også pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller som er i psykisk ubalanse. Alvorlige hjertesyke og andre pasienter med dårlig allmenntilstand må vurderes av lege før behandling.

 

Forklaringsmåte

Ifølge Bazanov og Kuotcheruok teori gir menneskekroppens overflate, huden og ytre organer et bilde på tilstanden i kroppens indre. Forskjellige ytre soner har en korrelasjon til organer. Hudsoner som er kalde på termografi indikerer lav aktivitet i bestemte områder inne i kroppen, mens varme soner er tegn på det motsatte.

Teorien hevder at det er en sammenheng mellom sirkulasjonen i huden, regional muskulatur og de indre organer. Med utgangspunkt i de to russiske legenes modell, kan en terapeut studere termografibildet for å finne ut hva slags påvirkning pasienten trenger, og ikke minst hvor.

En termografiundersøkelse viser som sagt temperaturforskjeller i huden. De områdene som har lav temperatur (blå områder) er områder med dårlig blodsirkulasjon/lav aktivitet. Dette er ofte områder hvor pasienten har smerte eller plager.

 

KLIKK HER FOR Å SENDE EPOST: KOPPING BEHANDLING | ELLER RING 90 77 40 77 FOR Å AVTALE TIME
Soneterapi – Fotsoneterapi

Soneterapi – Fotsoneterapi

 

Fotsoneterapi er basert på et system av soner i føttene som gjenspeiler kroppens forskjellige organer og deler. Ved sykdom eller svakhet i et organ kommer det en ømfintlig fortykkelse i underhuden i den korresponderende sonen i foten. Et lignende system av korresponderende soner finnes i hendene og benyttes i håndsoneterapien. Behandlingen består i punktmassasje av slike affiserte soner.

 

Historikk

I legen Akhmabors grav i Saqqara i Egypt finnes det veggmalerier fra det tidlige 6. dynasti (ca. 2330 f.Kr.) som sannsynligvis viser en scene fra en soneterapeutisk behandling. Vi har også andre vitnesbyrd som tyder på at soneterapi har vært en viktig del av den gamle egyptiske legekunst, som i følge den greske historieskriveren Herodot sto høyt.

Den moderne soneterapien stammer fra Amerika. Ifølge doktor Joseph Bachmann som underviste i fysiologi i USA i årene 1846-1881, ble fotsoneterapien oppdaget i 1842. Den er kjent fra enkelte nordamerikanske indianertradisjoner. I begynnelsen av vårt århundre ble soneterapien videreutviklet og systematisert av den amerikanske øre-nese-hals-legen William H. Fitzgerald. Hans sonesystem omfattet hele kroppen, ikke bare hender og føtter. Flexner-rapporten som i 1910 fastslo strenge vitenskapelige kriterier for amerikansk medisin, medførte imidlertid at soneterapien ble utelukket fra den medisinske undervisning i USA. Den form for fotsoneterapi som senere har fått gjennomslag i alternativ medisin, stammer fra en av Fitzgeralds elever, Eunice Ingham (hun var massøse).

Det er utarbeidet kart over sonene i føttene og hendene. Her har nordmannen Charles Ersdal gjort en stor innsats. Soneterapi har vært praktisert i Norge siden 1960-tallet og er i dag en av de vanligste former for alternativ medisin. Det har vært arrangert flere kurstilbud her i landet, og en del norske soneterapeuter har også fått sin utdanning i utlandet, særlig i Danmark. Soneterapi inngår i dag i undervisningen ved flere av skolene for naturmedisin/helhetsterapi, og er et sentralt fag i undervisningsplanen for refleksterapi.

 

Beskrivelse av behandlingsformen

Primært i undersøkelsen av pasienten er undersøkelsen av sonene i føttene og eventuelt hendene. Den gir soneterapeuten informasjon om hvilke organer eller vev som er affisert i det aktuelle sykdomsbildet. Men terapeuten vil også ha andre innfallsvinkler til å kunne danne seg en oppfatning av pasientens problemer og årsakene til disse. Her er anamnesen viktig og eventuelt medisinske tilleggsopplysninger. Terapeuten vil kunne supplere undersøkelsen med andre diagnostiske metoder alt etter hvilke nye kunnskaper han/hun har.

Det er viktig at terapeuten har visse medisinske kunnskaper/skjønn slik at han vet å henvise pasienten til lege når dette er indisert. Ved soneterapiutdanningen i Norge har man derfor lagt stor vekt på at terapeutene får en medisinsk basisutdanning.

Erfarne soneterapeuter kan utvikle stor følsomhet når det gjelder undersøkelsen av sonene i føttene, og vil i mange tilfeller utfra dette kunne danne seg en mening om det dreier seg om sirkulasjonssvikt, akutte eller kroniske betennelser, i de respektive organer. Derved vil han kunne forme hypoteser om hvor i kroppen et medisinsk problem sitter, og hva slags problem det er tale om.

Selve behandlingen består i det vesentlige av punktmassasje av affiserte soner. Teknikken kan variere, likeledes antallet affiserte soner som behandles hver gang. Sonene i føttene eller hendene gjenspeiler hele kroppens funksjonstilstand og det tilstrebes en helhetlig behandling, ikke bare en lokalisert behandling av den kroppsdel som gir manifeste symptomer. Her spiller terapeutens generelle medisinske kunnskaper og erfaring en viktig rolle.

Bruken av håndsoneterapi har hittil vært mindre utbredt i Norge. Denne form for terapi egner seg godt til egenbehandling da disse sonene er lettere tilgjengelig for pasienten selv enn fotsonene. Professor Park Jae Woo i Korea har utviklet et praktisk system basert først og fremst på bioholografiske sonesystemer i hendene og fingrene som egner seg godt såvel til egenbehandling, som til behandling av andre. Denne terapien som har fått navnet Su Jok terapien, er nå i ferd med å vinne økende internasjonal utbredelse. Det er blant annet opprettet et institutt for Su Jok terapi i Moskva.

 

Hva terapien brukes for

Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en «lettelse». Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter og kan medføre en forverring av de symptom som fra før er aktive. Ellers kan man oppleve generelle symptom som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning. Behandlingshyppigheten og behandlingstidens varighet varierer alt etter hva slags problem som behandles. Barn reagerer lettere på soneterapi enn voksne, og soneterapi egner seg godt til behandling av mange lidelser hos barn, som kolikksmerter, diaré og gjentatte luftveisinfeksjoner. Eldre pasienter reagerer vanligvis tregere på behandlingen, men også i aldersomsorgen kan soneterapi ha en viktig funksjon.

Fordi soneterapi først og fremst fremmer pasientens selvhelbredende prosesser, har soneterapi et meget bredt indikasjonsområde. Behandlingen kombineres ofte med annen medisinsk behandling. Det er vanlig at norske soneterapeuter også behersker andre former for alternativmedisinsk behandling som urtemedisin, homøopati og øreakupunktur. Soneterapi brukes også til forebyggende behandling fordi funksjonsforstyrrelser hevdes å kunne gi utslag i fot- og håndsonene før de har ført til manifest sykdom.

 

Forklaringsmåte

Hele kroppen avspeiles såvel i føttene som i hendene. Høyre fot/hånd representerer høyre kroppshalvdel, og venstre fot/hånd venstre kroppshalvdel. De forskjellige soner er lokalisert i den anatomiske rekkefølge de korresponderende organer og vev finnes i kroppen. Dersom et organ er affisert av sykdom eller svekket, vil underhudsvevet i den tilsvarende sonen palperes hard, stram, øm og/eller smertefull. Behandling av denne sonen vil virke inn på det respektive vev/organ. Umiddelbart etter behandlingen vil det kunne komme en forsterkning av symptomene som tegn på en mer akutt tilstand, men dette vil etterfølges av en bedring som tegn på tilheling. Både i føtter og hender finner vi således et sonesystem som gjenspeiler hele kroppen. Det er med andre ord tale om et bioholografisk prinsipp. I overensstemmelse med dette kan man klassifisere fot- og håndsoneterapi som bioholografiske metoder som kan forklares på grunnlag av ECIWO-teorien.

Sonesystemene i føttene og hendene har utvilsomt en biokybernetisk funksjon: Når vi går eller bruker hendene, utsettes sonene for trykk og strekk, og dette bidrar både til å gjenopprette kroppens homeostase (likevektstilstand) og stimulere regenerative prosesser i svekkede organer. Det viser seg i praksis at soner som tilsvarer vitale organer, ligger relativt beskyttet i føttene slik at de ikke stimuleres i utrengsmål. Sonesystemene synes derfor både å ha en viktig fysiologisk funksjon og være hensiktsmessig plassert.

Fot- og håndsoneterapi blir også klassifisert som «refleksologi-metoder» og betegnes på engelsk som «foot and hand reflexology». Men det må understrekes at man ikke har funnet grunnlag for å forklare disse metodene ut fra nevrofysiologiens kunnskap om nevrogene reflekser.

 

KLIKK HER FOR Å SENDE EPOST: SONETERAPI BEHANDLING | ELLER RING 90 77 40 77 FOR Å AVTALE TIME
Massasje

Massasje

 

Massasje er manipulasjon av kroppens mykvev, muskler og bindevev, med den hensikt å normalisere deres funksjoner. Massasje er en sammensetning av manuelle teknikker som anvender statisk og bevegelig trykk, stabilisering og gjerne også kombinert med bevegelse av kroppen. Terapeuten utfører dette primært med hendene, men også med armer, albuer og føtter. Massasje kan benyttes ikke bare til å lindre smerte, men også til å avhjelpe en rekke helseproblemer og tilstander. Huden er kroppens største organ, og er tilknyttet alle andre organer direkte eller indirekte. Ved å stimulere huden og det underliggende vevet, blir dermed hele kroppen stimulert.

 

Historikk

Massasje er en av de eldste helbredelsesmetodene. Så vidt vi vet, har alle kjente kulturer hatt et ord for massasje. Gammel litteratur viser at det ble praktisert massasje blant annet i oldtidens Kina, Egypt, Persia, Hellas og Roma. Massasje som behandlingsform har vekslet i popularitet gjennom ulike perioder. Den katolske kirken anså kroppen som syndens instrument. Mange av «heksene» som ble brent var jordmødre og andre som behandlet med blant annet massasje.

På 1600-tallet fikk de terapeutiske effektene av massasje ny oppmerksomhet av flere leger, spesielt den franske kirurgen Ambroise Paré. Massasje fikk en ny renessanse igjen på 1800-tallet, takket være arbeidet til svensken Per Henrik Ling og hollenderen Johan Georg Mezger. Ling, som var fektemester og gymnastikkinstruktør, begynte å studere massasje etter vellykket behandling av den ene armen sin for revmatisme. Han utviklet en metode som var en kombinasjon av massasje og medisinsk gymnastikk. Ling så på massasje som en form for passiv gymnastikk. Systemet hans bygger på fysiologi, og Lings nye ideer ble akseptert og er det vi nå kjenner som klassisk svensk massasje.

Tidlig på 1900-tallet begynte legene å delegere ansvaret for massasje til sykepleiere, assistenter og fysioterapeuter fordi det tok for mye av deres tid og krefter. I dag utøves massasje av en lang rekke terapeuter inkludert fysioterapeuter, idrettsmassører, aromaterapeuter og utøvere av spesielle teknikker, hvorav noen skal nevnes i det følgende.

 

Beskrivelse av behandlingsformen

Grunntanken ved massasje er at den fremmer helse og velvære. Berøring er fundamentet i massasje, men det er like mye kunst som teknikk. Terapeutens sensitive hender «vet» hvor mye trykk som skal brukes på hver enkelt person, og berøring kan gi terapeuten viktig informasjon om kroppen, som for eksempel muskelspasmer. Sensitiv berøring formidler dessuten en følelse av omsorg, noe som er helt essensielt i et terapeutisk forhold. Massasje gjenskaper følelsen og velværet av å være et helt menneske. Stress er etterhvert påvist som hovedårsak eller medvirkende årsak til mange sykdommer, og massasje kan være en effektiv måte å redusere stress.

Massasjeformer som kommer fra Asia er basert på en forståelse av anatomi, fysiologi og diagnostikk som er vesentlig annerledes enn den vestlige skolemedisinske oppfatning. Østlige teknikker tar utgangspunkt i at mennesket har en energetisk struktur og funksjon, mens de vestlige teknikkene i større grad har kroppens materielle struktur og funksjon som utgangspunkt. Hovedmålsetningen er likevel forbedret sirkulasjon, enten dette gjelder livsenergi- eller blodsirkulasjon.

I praksis kombinerer ofte massasjeterapeuten flere metoder. Selv om massasjeteknikkene varierer, har de som felles utgangspunkt disse betraktningene:

 • Noe hos pasienten er sammentrukket, blokkert, hindret, brukt feil, eller i ubalanse – generelt fordi det er for mye muskelspenning.
 • Kroppen er plastisk og kan formes.
 • Kroppen er stedet for transformasjon.

Fra slutten av forrige århundre og frem til 1960-årene var massasje en viktig del av fysioterapien, og da spesielt klassisk svensk massasje. Fra 1960-årene har det vært variert forståelse og aksept for verdien av massasje. En av hovedgrunnene var mangel på vitenskapelig forskning på metodene, og som resultat har massasje blitt fortrengt til fordel for andre behandlingsmetoder. Massasjeundervisningen ble sterkt redusert, og mange av de opparbeidete kunnskapene lagt til side.

Den generelle økende interessen for alternative behandlingsmetoder har imidlertid ført til forskning og dermed økt forståelse av blant annet smerte. Etterhvert har kunnskapen om massasjens betydning som en av mange fysioterapeutiske metoder stadig økt. Mange pasienters ønske om massasje, og deres positive tilbakemeldinger om nytteverdien av massasje er viktige faktorer i denne utvikling.

 

Hva terapiene brukes for

Hver massasjeteknikk fokuserer i utgangspunktet på et spesifikt system, hvor intensjonen er å frigjøre spenninger og blokkeringer. Lymfedrenasje øker for eksempel sirkulasjonen i det lymfatiske systemet, mens triggerpunkt-massasje jobber med det nevromuskulære systemet. Men massering av en muskel har positiv effekt også på blodsirkulasjonen og lymfesystemet. Det kan påvirke tilknyttede organer, ledd og skjelettet. Dersom et av kroppens systemer (for eksempel åndedrett, fordøyelse, det muskulære eller det energetiske system) blir blokkert, stagnerer eller slutter å fungere helt, vil det påvirke de andre systemene.

Det skilles også mellom strukturelle og funksjonelle behandlingsmetoder.

Den strukturelle metoden tar utgangspunkt i at en vertikal oppstilling av kroppen kan virke dramatisk på vår helse, atferd og bevissthet.

Den funksjonelle behandlingsmetoden tar ikke utgangspunkt i å manipulere for å oppnå en bestemt forandring, men å veilede i en læringsprosess. Fordi metodene er å betrakte som pedagogiske systemer, er det riktigere å snakke om et lærer-elev forhold enn et terapeut-pasient forhold.

 

Forklaringsmåte

Massasje øker blod- og lymfesirkulasjon, strekker muskler og løser opp arrvev, øker bevegelse i leddene og stimulerer nervesystemet.

Massasje øker tilstrømning av næringsstoffer og tømming av avfallsstoffer i muskler og vev. Ødem forsøkes redusert gjennom lymfødembehandling. Massasje stimulerer de sensoriske reseptorene i huden og det underliggende vevet. Denne stimuleringen blir overført til ryggmargen via nervebaner. Området i kroppen som står i relasjon til denne delen av ryggmargen blir derfor påvirket.

 

KLIKK HER FOR Å SENDE EPOST: MASSASJE BEHANDLING | ELLER RING 90 77 40 77 FOR Å AVTALE TIME
Ørelys behandling – Otopati

Ørelys behandling – Otopati

 

Ørelysbehandling eller otopati som det også kalles, er en gammel folkemedisinsk tradisjon som har eksistert i flere tusen år. Ørelys er et rent naturprodukt, og har vært mye brukt av både Hopi-indianerne og kineserne. Selve metoden har sitt utspring i indianernes seremonier i forbindelse med øreplager. Ørelysbehandling renser hørselgangene, fjerner voks og slaggrester og er en avslappende og velgjørende behandling.

En ørelysbehandling innebærer at man skaper en varm luftstrøm ved hjelp av spesielle lys som løser opp voksrestene i øret med et undertrykk, og som videre suges ut av øret og blir liggende i lyset (røret). Varmen fra ørelyset stimulerer blodsirkulasjonen i ørene og påvirker akupunkturpunktene i øret. Behandlingen utjevner trykk og gir en følelse av varme som oppleves som befriende i området rundt ører, panne og bihuler.

Lyset er et rør laget av lerret og er satt inn med ulike naturprodukter. De originale ørelysene lages for hånd og består av bivoks, honningekstrakter og indianske urter som kamille, johannesurt og salvie, samt rene eteriske oljer.

 

Smertefri behandling

Behandlingen utføres liggende på siden på en behandlingsbenk, i en behagelig stilling. Lyset plasseres i øreåpningen før man tenner på, og brenner deretter ned til et bestemt punkt. Lyset slukker av seg selv i god avstand fra øret. Det er viktig at begge ørene behandles hver gang, et øre om gangen. En ørelysbehandling varer i en halvtime, ca. 10-15 min. pr. øre. For å forebygge kan man ta én behandling med 6-8 ukers mellomrom, men for å behandle tilbakevendende øreproblemer bør man gjennomføre ukentlig ørelysbehandling fire uker på rad.

Det anbefales at man drikker et par glass vann etter endt behandling. En ørelysbehandling kan oppleves forskjellig avhengig av hvilke problemer man har og hvor godt man kjenner kroppen sin. En del klienter opplever bedret hørsel og mindre øresus, og beskriver virkningen som en følelse av renhet.

Ørelysbehandling er en smertefri og ufarlig behandlingsform uten bivirkninger, og utføres ofte av homøopater eller naturleger. Ørelysbehandling bør ikke skje ved akutt ørebetennelse eller hvis øret er drenert med et innoperert rør. Samtlige som har fylt 8 år kan behandles med ørelys.

Ørelysbehandling kan med hell kombineres med andre behandlingsmetoder, som for eksempel auricoloterapi (øreakupunktur), urteterapi eller kopping (dypvevsmassasje).

 

Ørevoks og øreplager

For å beskytte øregangene skal man alltid ha en viss mengde ørevoks i ørene, men i mange tilfeller kan ørevoks også være en medvirkende årsak til ulike plager i ørene. Mange kan ha for store mengder ørevoks i ørene, noe som både kan føre til nedsatt hørsel, øresus og kløe. Øreplager hos eldre mennesker og barn kan ofte ses i sammenheng med store mengder voks i ørene. For barn er derfor ørelysbehandling et godt og smertefritt alternativ.

Ørelys hevdes å behandle plager som; tinnitus/øresus, trykk- og utligningsplager, kløe og ubehag, væskeansamlinger, kroniske ørebetennelser, hodepine/migrene, nedsatt hørsel, bihulebetennelse, ”propper” i ørene, samt svimmelhet og balanseproblemer.

 

KLIKK HER FOR Å SENDE EPOST: ØRELYS BEHANDLING | ELLER RING 90 77 40 77 FOR Å AVTALE TIME
kunde_utalelser
 • Jeg anbefaler Eva’s Akupunktur på det sterkeste.
  Kjempegod service og best av alt: Mitt problem ble kurert med NADA akupunktur med noen nåler i øret.
  Avslappende og ikke vondt i det hele tatt.

  Nils
 • Jeg var i tvil om denne formen for behandling, men nå er jeg overbevist: Dette fungerer.
  Smertefri behandling og resultater etter kort tid.
  Dette kan jeg anbefale til alle!

  Heidi
 • Jag vil absolut anbefala Eva’s Akupunktur!

  Inte enn als värk, och tycker det fungerade jette bra.
  Nu är jag frisk igen.
  Kolla Eva du också!

  Janine
fotogalleri

Fotogalleri

nye-lokaler

Nye lokaler

eva_akupunktur_drammen

Adresse

Eva's Akupunktur, Nedre Strandgate 7 - Inngang Schwenckegata, 3015 Drammen

kontaktoss
kontakt_evas_akupunktur

Kontaktinformasjon

Eva’s Akupunktur,
Nedre Strandgate 7 – Inngang Schwenckegata
3015 Drammen

Velkommen til Eva’s Akupunktur – et sted for deg som
ønsker avspenning, pleie og velvære.

Her får du riktig behandling etter eget ønske og hos Eva’s Akupunktur
er det ditt velbehag som står i fokus.

 

post@evas-akupunktur.no

907 74 077

Kontaktskjema

Facebook