Access Bars

Access Bars

Access Bars er et healing system som innebærer berøring av ulike punkter på hodet. Målet er å gi slipp på det som begrenser og de tankene som holder en tilbake.

I behandling med Access Bars® berøres 32 punkter på hodet. Disse punktene representerer ulike områder i livet som: glede, kreativitet, penger, kontroll, seksualitet, takknemlighet, sorg, helbred og mer. De omfatter og rommer tanker, følelser, sinnsstemninger, ideer og overbevisninger vi har på disse områdene

Behandlingen frigjør den elektromagnetiske ladningen som er lukket inn i hjernen av tankene, følelsene og emosjonene man har lagret gjennom livstider. Access Bars® kan hjelpe til med å gi slipp på uhensiktsmessige tankemønstre.

Man gir seg mulighet til å gi slipp på eller nøytralisere det som begrenser, og de tankene som holder en tilbake og som får en til å fungere på autopilot. “Nesten som en rens av uhensiktsmessige programmer på hard-disken”.

Access Consciousness Bars ble grunnlagt av amerikaneren Gary M. Douglas i 1990. På bakgrunn av sin interesse for å jobbe med bevissthetsendring og et ønske om å skape en forandring i verden, utviklet han metoden Access Bars®, som i dag er etablert i mange land.

Behandling med Access Bars® skal rydde opp i holdninger og tankesett, slik at man blir kvitt det som holder en tilbake i livet.

Metoden har blant annet blitt brukt ved:

– Stress og unødig tankespinn
– Søvnproblemer
– ADHD
– Hodepine
– Angst
– Konsentrasjonsvansker

Tilbakemeldinger har rapportert om:

– Bedre helse
– Endring av søvnproblematikk
– Vekt-endring
– Bedring i forhold og samliv
– Endring av tanker om penger
– Bedring av PTSD
– Bedring av konsentrasjonsvansker
– Mindre stress og tankekjør

Behandlingen

Under behandlingen med Access Bars® ligger du på en behandlingsbenk mens jeg sitter bak deg og lett berører punktene på hodet. Det er opp til deg om behandlingen skal foregå i stillhet eller om du som klient vil snakke om det som opptar deg.

Behandlingen kan oppleves som en forsiktig massasje. En behandling varer omtrent en time. Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Behandlingen

Under behandlingen med Access Bars® ligger du på en behandlingsbenk mens jeg sitter bak deg og lett berører punktene på hodet. Det er opp til deg om behandlingen skal foregå i stillhet eller om du som klient vil snakke om det som opptar deg.

Behandlingen kan oppleves som en forsiktig massasje. En behandling varer omtrent en time. Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.